5.2.14

"Fibra do anjo", poema novo, na Enfermaria 6

Novo poema na Enfermaria 6. Desta vez, na fibra do anjo, aqui